Bài 12: Tuổi trẻ sống lý tưởng

  • - Mã bài viết: TT12 - TTSLT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 18.12.2010
  • - Cali

"...Một trong những phương pháp mở trí tuệ là đừng để đầu óc mình dựa vào bất cứ thứ gì.

Tuổi trẻ hãy xây dựng ước mơ và lấy ước mơ làm động lực, lấy ước mơ phát triển những tính thấy của chúng ta, phát triển những điều tốt đẹp trong đầu óc của chúng ta. Chúng ta phải xây dựng ước mơ đó và tôi phê phán một số nhà thuyết giảng của Ấn Độ về vấn đề là tuổi trẻ không cần xây dựng ước mơ. Anh phải hiểu rằng ước mơ là một phương tiện để hướng đầu óc đến phát triển ánh sáng. Cho nên quý vị để ý tất cả các nhà thuyết giảng trên thế giới người ta không tập trung vào chủ đề phát triển tính sáng

Ước mơ là gì? Giữa ước mơ và ham muốn khác nhau cái gì? Loại ham muốn nào phù hợp với giấc mơ. Nếu chúng ta không có ước mơ thì chúng ta không thay đổi được chúng ta. Ít nhất là anh có ước mơ tìm hiểu cái đầu của anh và thay đổi cái đầu anh tốt hơn..."

TT12- Tuoi Tre Song Li Tuong (Cali 18.12.2010).mp3
Chia sẻ: