Bài 3: Xây dựng ước mơ

  • - Mã bài viết: TT03 - XDUM
  • - Thời gian bài viết ra đời: 12.11.2009
  • - Online

“…Thầy nhớ hồi nhỏ thầy có 4 ước mơ một lúc và lần lượt các ước mơ đó Thầy thực hiện được hết. Mơ ước cuối cùng của Thầy nó xảy ra sớm hơn thời gian Thầy dự định. Đời sống gia đình riêng của mình nó không thể hoàn hảo được, nó ở mức độ mình thấy ok là được rồi, còn lại các thành viên tự nỗ lực lấy. Trách nhiệm và bổn phận của mình tới đó là được rồi chứ mình không đeo đuổi hoài được. Phải mạnh mẽ như thế.

Và giấc mơ cuối cùng của Thầy là: Thầy hiến toàn bộ cuộc đời của Thầy cho nhân loại, mà toàn bộ cuộc đời của Thầy cống hiến cho nhân loại cũng xuất phát từ nỗi đau khổ của gia đình, nỗi thiếu thốn khó khăn của gia đình mình, của dân tộc mình…”

TT03- Xay Dung Uoc Mo (12.11.2009).mp3
Chia sẻ: