Bài 6: Tuổi trẻ giải thoát vô minh

  • - Mã bài viết: TT06 - TTGTVM
  • - Thời gian bài viết ra đời: 04.04.2010
  • - Online

“…Quý vị tuổi trẻ phải chú ý thế này: quý vị phải chú ý nghe các bài giảng rất nghiêm khắc. Tuổi trẻ muốn thay đổi, muốn tiến bộ thì cố gắng nghe để cuộc đời của mình có tương lai hoặc ít nhất đầu óc mình bình an. Đó là cơ sở cơ bản nhất, điều kiện cơ bản nhất để mình quan sát, lắng nghe những điều trong cuộc đời. Có thể qua sự lắng nghe và quan sát trong sự yên lặng, thanh tịnh của đầu óc như vậy, mình có thể tìm ra giải pháp cá nhân cho mình. Quý vị phải biết quý trọng thì giờ và tinh thần của mình khi lắng nghe các bài thuyết giảng…”

TT06- Tuoi Tre Giai Thoat Vo Minh (04.04.2010).mp3
Chia sẻ: