Bài 4: Cuộc sống của người Phật tử tu tại gia

  • - Mã bài viết: TNPT04-CSCNPTTTG
  • - Thời gian bài viết ra đời: 05.11.2009
  • - Giảng cho chùa Phù Châu (Tiền Giang)

Chúng ta không thể đem những lời nói vu vơ của một nền văn hóa, của một số người bất mãn cuộc đời ở đâu đó rồi viết ra một cuốn sách. Hay là tuyên bố ra một lời nói ở đâu đó từ một tâm trạng vu vơ, một tâm trạng bất mãn, một tâm trạng chán đời, rồi chúng ta đem lắp vào nền văn hóa Việt Nam, chúng ta nói những điều ấy để gây ra tiêu cực trong đầu óc con người Việt Nam. Chúng ta không thể làm chuyện đó được. Phải dứt khoát kiên quyết chống lại chuyện này để cứu những người nghèo, cứu những người ngu dốt vượt qua khỏi cảnh nghèo và vượt qua khỏi cảnh ngu dốt. Do đó chúng ta phải biết thể hiện đức tin đúng chính pháp, dứt khoát như vậy.

TNPT04- Cuoc Song Cua Nguoi Phat Tu Tu Tai Gia (Thuyet giang cho chau Phu Chau - Tien Giang 05.11.2009).mp3.mp3
Chia sẻ: