Bài 5: Cõi âm và sự chết

  • - Mã bài viết: TNPT05-CAVSC
  • - Thời gian bài viết ra đời: 05.12.2009
  • - Giảng cho chùa Phù Châu (Tiền Giang)

"Tôi nói thật là tôi rất đau lòng khi nhìn thấy đa số tín đồ và đồng bào theo Phật giáo từ đời ông cho đến đời cha, đời con, đời cháu. Bốn, năm đời theo đạo Phật tốn tiền tốn bạc, tốn thời gian, tốn công sức mà không được gì hết."

TNPT05 Coi Am va Su Chet (05.12.2009).mp3
Chia sẻ: