Bài 21: Nói cho các hiền giả Hoa Kỳ

  • - Mã bài viết: NRCDT21-NCCHGHK
  • - Thời gian bài viết ra đời: 01.02.2010
  • - Online

"Một chuyện quan trọng nữa là cái đầu anh không thấy lịch sử của anh. Nếu thấy lịch sử của anh thì cái đầu không còn tự do nữa."

NRCDT21 Bai Noi Cho Cac Hien gia Hoa Ky (01.02.2010).mp3
Chia sẻ: