Bài 11: Thông điệp về đời sống thật

  • - Mã bài viết: DN11-TDVDST
  • - Thời gian bài viết ra đời: 13.11.2010
  • - Online

Có phải đời sống thật của mình là quyền lực chính trị?  Có phải đời sống thật của mình là sự khôn ngoan ở đời? Có phải đời sống thật của mình là mình sống chân thật? Có phải đời sống thật của mình là mình sống hết sức đạo đức, hết sức ân tình? Có phải đời sống thật của mình là một tín đồ ngoan đạo, nhà thờ hay chùa kêu mình cái gì là có mình ngay? Có phải đời sống thật của mình là suốt ngày ngồi thiền? Có phải đời sống thật của mình là người đi tầm đạo để chứng đạo ngộ đạo? Có phải đời sống thật của mình là có một người vợ (hay người chồng) và vài đứa con?...

DN11 Thong diep ve doi song that.mp3
Chia sẻ: