Bài 12: Sức mạnh thật chính là tình yêu

  • - Mã bài viết: DN12-SMTCLTY
  • - Thời gian bài viết ra đời: 20.11.2010
  • - Online

Không bao giờ một vị Phật thật mà biết mình là Phật!  Sức mạnh con người là một thực tế, và bất cứ một người có trí tuệ nào cũng sống với thực tế, phải lấy thực tế làm cuộc sống của mình.

DN12 Suc manh that chinh la TY.mp3
Chia sẻ: