Bài 13: Những ảnh hưởng xấu cho đầu óc

  • - Mã bài viết: DN13-NAHXCDO
  • - Thời gian bài viết ra đời: 27.11.2010
  • - Online

Cho nên, nếu cái đầu óc của chúng ta sáng suốt rồi, chúng ta nhìn vấn đề rõ rồi thì chúng ta làm cái gì cũng không có lý giải, không có định nghĩa bằng các khái niệm trong kinh nghiệm cuộc sống. Bởi vì khi chúng ta dùng các khái niệm, các đánh giá, các kinh nghiệm ở cuộc sống này, ở thế gian này để lý giải hành động của chúng ta thì với hành động ấy, chúng ta đã tách rời giữa chúng ta với một thực tại Đạo nhiệm màu.

DN13 - Nhung Anh Huong Xau Cho Dau Oc.mp3
Chia sẻ: