Bài 14: Sự màu nhiệm của cách sống không khái niệm

  • - Mã bài viết: DN14-SMNCCSKKN
  • - Thời gian bài viết ra đời: 04.12.2010
  • - Online

Quí vị đừng sợ hai từ “ vô cảm”, vì khi anh sống giống như vô cảm thì anh có một thứ siêu cảm, siêu rung động bên trong. Con người có tánh nhận thức, cộng với một hệ thống tinh vi về hữu tướng: não tiếp nhận thông tin, tim bơm máu, vv….Khi hệ thống này hoàn chỉnh với đầu óc tự do thì chúng ta đạt được trạng thái siêu cảm xúc, cái mà con người bình thường không thể có được. Nếu quí vị cứ để những ý kiến bên ngoài xâm nhập vào, và mình cựa quậy với những ý kiến đó, thì quí vị đang sống trong tình trạng chấp vào khái niệm.

DN14- Su Mau Nhiem Cua Cach Song Khong Khai Niem (04.12.2010).mp3
Chia sẻ: