Bài 15: Hai con đường dẫn đến diệu lực của doanh nhân Minh Triết

  • - Mã bài viết: DN15-HCDDDDL
  • - Thời gian bài viết ra đời: 11.12.2010
  • - Online

Một là, khi anh rơi vào tình trạng chới với, không điểm tựa, thì anh nhận thức được tình trạng đó và chọn ngay nó làm chỗ dựa. Không dựa vào kinh nghiệm, không dựa vào kiến thức, không dựa vào sắc đẹp, không dựa vào thói quen than thân trách phận,… Anh phải biết rất rõ mình đang vứt bỏ dần các chỗ dựa ấy và anh đang trải nghiệm tới một điểm mà mình cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Quí vị cố gắng tiếp cận được điểm này sẽ thấy một diệu lực kỳ lạ tuôn chảy ra.

DN15- Hai Con Duong Dan Den Dieu Luc Cua Doanh Nhan Minh Triet (Cali 11.12.2010).mp3
Chia sẻ: