Bài 5: Niềm vui của Doanh nhân Minh Triết

  • - Mã bài viết: DN05-NVCDNMT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02.10.2010
  • - Online

Lại nữa, phát triển tình yêu đối với dân tộc cũng đem lại nhiều niềm vui kỳ diệu. Chúng ta nên thường nghĩ về cách thể hiện cuộc sống như thế nào để phát triển danh dự cho dân tộc chúng ta. Quý vị nhớ là tình yêu đối với dân tộc tha thiết cũng sẽ giúp cho chúng ta có nhiều điều hay và những niềm vui lớn. Chúng ta vui bởi tấm lòng và tâm hồn yêu thương của chúng ta đối với dân tộc. Chúng ta dành tình cảm lớn cho dân tộc chúng ta qua phong cách chúng ta sống, qua lời nói và việc chúng ta làm, điều đó cũng mang lại cho chúng ta những niềm vui rất thú vị. Và hơn nữa, nó sẽ làm cho chúng ta không còn cảm giác cô đơn dù chúng ta ở bất cứ phương trời nào, dù trong nước hay ngoài nước.

DN05 Niem vui cua DNMT.mp3
Chia sẻ: