Bài 6: Nội lực bất khả tư nghì của Doanh nhân Minh Triết

  • - Mã bài viết: DN06-NLBKTN
  • - Thời gian bài viết ra đời: 10.10.2010
  • - Online

Người học minh triết là gì ? Là người dùng trí thấy để giải quyết chuyện sợ hãi. Trí thấy này không hề thay đổi, dù quí vị giàu hay nghèo, dù là đàn ông hay đàn bà, dù trẻ hay già, nó vẫn vậy, chỉ một mức độ, rất ổn định, nằm ngay trong con người của chúng ta. Có thể trong kinh sách người ta gọi là « nhất thiết chủng trí ». Sử dụng trí thấy này để điều chỉnh cách thấy, điều chỉnh vị thế thấy – nghĩa là điều chỉnh cái thấy ở các góc khác nhau. Khi điều chỉnh xong thì quí vị sẽ hết sợ. Trong đầu tất cả chúng ta đều có tình trạng thấy này.

20101010 Luc bat kha tu nghi cua doanh nhan Minh triet DN06 M.mp3
Chia sẻ: