Bài 7: Sự kỳ diệu của Doanh nhân Minh Triết

  • - Mã bài viết: DN07-SKDCDNMT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 16.10.2010
  • - Online

Trong đầu của mình, cái tốt vô cùng vô biên, không biết tới ngành mé nào giới hạn cái sự tốt của chúng ta. Nhưng trong đầu óc của chúng ta có một yếu điểm rất lớn đó là lòng tham. Nếu chúng ta không cảnh giác với cái yếu điểm này thì không biết giờ nào, không biết lúc nào nó chạy ra một cái là mình chết ngay, dễ lắm. Và chính nó giết lại mình.

 

DN07 Su ky dieu cua DNMTmp3.mp3
Chia sẻ: