Bài 15: Chuyện vui

  • - Mã bài viết: HPGD15
  • - Thời gian bài viết ra đời: 11.10.2010
  • - Online giảng cho Tịnh Phước (CH Séc)

Vợ mình chính là cái cớ để cho chính suối nguồn yêu thương trong chính mình nó xảy ra. Nhưng bây giờ vợ mình chưa tạo ra được cái cớ đó, thì mình phải giúp cho vợ mình tạo ra được cái cớ đó. Mình hưởng chính trạng thái của mình nhưng vợ mình chưa tận hưởng được thì mình phải giúp vợ làm chứ. Chứ đâu phải vợ mình làm được thì mình sung sướng, mình yêu vợ vì là do vợ mình đâu. Không phải cái đó nó có sẵn trong người của mình rồi nhưng giờ nó ra chưa được thì mình phải nhờ vợ mình. Như vậy là mình hưởng chính tài sản của mình chứ không phải mình hưởng vợ mình. Quý vị cố gắng mà ráng hiểu cái này. Mình hưởng chính tình yêu của mình. Mình hưởng chính cái mình đã có nhưng nó ra chưa được. Bây giờ vợ mình chưa đủ khả năng làm cái đó thì mình phải nâng đỡ vợ mình.

HPGD15 Chuyen vui.mp3
Chia sẻ: