Bài 4: Nền tảng trí tuệ vợ chồng - Đàn ông Gia đình Minh Triết

  • - Mã bài viết: HPGD04-NTTTVC
  • - Thời gian bài viết ra đời: 11.10.2010
  • - Online từ Cali

Nếu người đàn ông trong gia đình Minh triết lấy sự nghiệp phát triển đại trí tuệ, lấy sự nghiệp phát triển tình yêu thương vô điều kiện, lấy sự phát triển tính thấy rộng khắp làm mục tiêu đời mình thì những nghịch cảnh là những bài học vô cùng quý giá. Nếu không có những nghịch cảnh ấy chúng ta không phát triển được.

HPGD04 Nen tang tri tue vo chong.mp3
Chia sẻ: