Bài 6: Nhận thức căn bản về hạnh phúc

  • - Mã bài viết: HPGD06-NTCBVHP
  • - Thời gian bài viết ra đời: 24.10.2010
  • - Online

Bây giờ phải dùng khái niệm hạnh phúc để chỉ một sự hòa bình, một cách sống hòa bình trong đầu óc và một cách sống hòa bình được thể hiện trong môi trường căn bản đó.

HPGD06- Nhan Thuc Can Ban Ve Hanh Phuc (Cali 24.10.2010).mp3
Chia sẻ: