Bài 10: Khai thị ngộ Phật nhập tri kiến

  • - Mã bài viết: KMDT-KTNPNTK
  • - Thời gian bài viết ra đời: 20/08/2008
  • - USA

"...Tính biết của sự biết được áp đặt lên công việc thì được gọi là làm việc trong tính tỉnh thức. Khi làm việc và trong sinh hoạt đi đứng hằng ngày có hai cách thiền. Một là làm việc gì thì để cho tính biết của mình giám sát việc đó. Cách đó liên quan đến thiền hơi thở, liên quan đến quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở tập cho mình một thói quen để khi mình làm việc, mình dùng tính biết quan sát sự việc đang làm. Còn quán tâm, quán ý nghĩ hay quán cảm xúc thì giúp cho mình trong công việc hằng ngày. Mình thường để ý đến cảm xúc và để ý vào suy nghĩ của mình thì cảm xúc và suy nghĩ sẽ dừng lại. Khi cảm xúc và suy nghĩ đang dừng lại tức là mình đang sống trong trạng thái tỉnh thức hay trạng thái thiền định..."

kmdt-10-khai-thi-ngo-phat-nhap-tri-kien-m.mp3
Chia sẻ: