Bài 7: Tập yêu thương để thay đổi tâm hồn

  • - Mã bài viết: KMDT-TYTDTDTH
  • - Thời gian bài viết ra đời: Chưa rõ
  • - Việt Nam

"...Khi yêu thật người ta quên mình. Người nào yêu mà còn cân nhắc tính toán, còn biết là mình yêu thì phải coi chừng. Thông thường hễ yêu thật thì không còn biết mình yêu nữa, bởi vì tình yêu chân chính đồng nghĩa với vô ngã, tức là sự yêu không còn là đối tượng nhận biết của tâm trí nữa..."

kmdt-7-tap-yeu-thuong-de-thay-doi-tam-hon-m.mp3
Chia sẻ: