Bài 10: Thế nào là một người con trai tốt trong gia đình?

  • - Mã bài viết: VHMU10
  • - Thời gian bài viết ra đời: 10.07.2010
  • - Giảng cho Duy Thiện, Duy Huệ và Duy Minh Học tại nhà riêng của HG Duy Phổ Hiền, thành phố Brno, Cộng hòa Séc. Đây là buổi đầu tiên có sự tham gia của Duy Minh Học. Minh Học, sinh năm 1998, hay anh Việt, là anh trai cùng cha khác mẹ của Duy Thiện, mang hai dòng máu Việt-Tiệp.

Nội dung:

  • Nghe lời bố mẹ
  • Sống trong kỷ luật
  • Tôn trọng người lớn
  • Biết chào hỏi, chúc nhau và cảm ơn
  • Người đàn ông tương lai

VHMU10 20100710 M.mp3
Chia sẻ: