Bài 11: Lúc nào cũng nghĩ đến và thương những người còn đau khổ

  • - Mã bài viết: VHMU11
  • - Thời gian bài viết ra đời: 28.08.2010
  • - Online

- Hai cháu báo cáo với ông tình hình học tiếng Việt của mình

- Thư gửi ông 

- Bài viết về bản thân và gia đình của Duy Huệ và Duy Thiện 

- Bài văn về con chó của Duy Huệ và Duy Thiện 

- Chuyện gia đình tôi 

- Làm người mà được học Vườn hoa mơ ước là hạnh phúc lắm rồi 

- Phải trồng trong đầu của mình những điều tốt đẹp

- Các con lúc nào cũng phải nghĩ đến và thương những người còn đau khổ 

- Phải biết cái gì là chính rồi tập ý chí, tình cảm, thời gian để theo đuổi nó

- Muốn cho não tốt thì phải tập viết văn, đọc sách và học những môn khoa học 

- Lời dặn dò cho Duy Huệ và Duy Thiện

VHMU11 20100828 M.mp3
Chia sẻ: