Bài 7: Coi chừng người xấu dụ dỗ mình

  • - Mã bài viết: VHMU07
  • - Thời gian bài viết ra đời: 05.06.2010
  • - Giảng cho Duy Huệ 12 tuổi và Duy Thiện 10 tuổi (CH Séc)

Nội dung:

1. Ôn lại bài cũ

2. Bài mới:

- Để không lo lắng khi trả bài trong lớp

- Có một bạn trong lớp hư quá

- Coi chừng người xấu dụ dỗ mình

- Đừng thấy mình là người đặc biệt

- Không thấy mình thua kém người khác

- Phải có lòng tin vào khả năng của mình

- Yêu và phát triển các khả năng cao nhất

- Đừng tin vào những suy đoán của mình

VHMU07 20100605 M1.mp3
Chia sẻ: