Bài 8: Yêu ca dao, tục ngữ

  • - Mã bài viết: VHMU08
  • - Thời gian bài viết ra đời: 26.06.2010
  • - Giảng cho Duy Huệ 12 tuổi và Duy Thiện 10 tuổi (CH Séc)

Nội dung:

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

- Cá không ăn muối cá ươn

Con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư

- Cười người chớ vội cười lâu,

Cười người hôm trước, hôm sau người cười

- Con ơi! Ruộng đất bề bề,

Không bằng học lấy một nghề trong tay

- Một cây làm chẳng nên non,

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

- Hoa thơm ai chẳng mến yêu,

Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề

- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

 

- Trong đầm gì đẹp bằng sen.

Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng.

Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh,

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

 

- Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

VHMU08 20100626 M1.mp3
Chia sẻ: