Bài 15: Sức mạnh của sự im lặng

  • - Mã bài viết: BQKMMT-SMCSIL
  • - Thời gian bài viết ra đời: 15.11.2008
  • - Online

Im lặng có một sức mạnh, một ý nghĩa đặc biệt của nó. Nếu chúng ta im lặng thì chúng ta sẽ ở trong thế chủ động và người kia sẽ ở trong thế bị động. Vì người đó sẽ bình luận sự im lặng của chúng ta, khi người ta bình luận mình tức là người ta đã ở trong thế bị động hoàn toàn.

11a - Suc Manh Cua Su Im Lang (15.11.2008).mp3
Chia sẻ: