Bài 12: Tình yêu chân thật

  • - Mã bài viết: CLBTNT-TYCT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 11/08/2008
  • - Giảng cho CLB TNT Tuổi trẻ Thăng Long từ USA

"...Những người đã thấy được sự thật của cuộc đời và phát được lòng yêu thương chân thật với nhân loại thì bản lĩnh của họ là vô song. Mà một trong những sự vô song của bản lĩnh là người ta không bao giờ màng đến sự tôn vinh của người khác..."

tinh-yeu-chan-that-m.mp3
Chia sẻ: