Bài 10: Cư xử chân thật trong tình đồng đạo

  • - Mã bài viết: TTBN10-CXCT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 03/04/2009
  • - Online

"...Quý vị khi học Minh triết thì xem như mình là một mảnh đất mà người ta đổ trên mảnh đất này nhiều thứ chúng ta cũng phải chấp nhận hết, phải ngậm hết mọi đắng cay, ngọt bùi, và biến nó thành quyền lợi về tinh thần cho mọi người mà không được đố kỵ. Đời sống tinh thần của mình phải vững, phải bình an trước những sóng gió, bất bình, những điều khó chấp nhận được, những điều vô minh trong chính gia đình mình. Chân thật trong minh triết là cách nói mà trong sâu thẳm lòng mình không có chỗ cho lòng ganh tị..."

TTBN10 Cu xu chan that trong tinh dong dao.mp3
Chia sẻ: