Bài 17: Giải thoát chân chính là đối mặt

  • - Mã bài viết: TTBN17-GTCCLDM
  • - Thời gian bài viết ra đời: 08/05/2009
  • - Online

"...Vấn đề lớn của con người là đối mặt với sự thật đời sống. Và trong lúc còn đang khỏe mạnh thì quý vị nên tập đối mặt trước..."

2. Giai thoat chan chinh la doi mat.mp3
Chia sẻ: