Bài 22: Hãy là ân huệ cho chính mình và nhân loại

  • - Mã bài viết: PHHG22-HLAHCCMVNL
  • - Thời gian bài viết ra đời: 09/10/2009
  • - Online

"...Sống là gì ? Sống là tỉnh thức. Chết là gì? Chết là mê man nằm ngoài tỉnh thức. Cho nên tôn giáo dạy cho người ta phát triển phẩm chất cao quý của con người, điều ấy rất cao quý. Thầy thừa nhận điều này. Nhưng, có rất nhiều người truyền bá tôn giáo lại không đủ trình độ, hoặc vì tham vọng riêng tư của mình mà biến người tín đồ thành một người chết – trong nhận thức - để có thể sai khiến họ được..."

PHHGMT22- Hay La An Hue Cho Chinh Minh va Nhan Loai(09.10.2009).mp3.mp3
Chia sẻ: