Bài 83: Hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc gia đình theo tinh thần Minh Triết

  • - Mã bài viết: SMT83-HPCNVHPGDTTTMT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 18.08.2009
  • - Online

Yếu tố thứ ba là chúng ta có kiến thức trong cư xử của chúng ta. Ví dụ hai vợ chồng rất thương nhau, nhưng khi nói chuyện với nhau giống như “dùi đục chấm nước mắm” thì không thể có hạnh phúc được. Bởi vậy nghệ thuật cư xử đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ mình tìm cách khen. Cuộc sống của mình từ nhỏ đến giờ cực khổ quá không có ai khen. Bây giờ mình tìm cách khen người khác. Cách cư xử, nghệ thuật ứng xử khen nhiều, chê ít. Nếu chê cũng chê trong sự khen tốt hơn chê trực tiếp. Nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong tình chồng vợ đóng vai trò rất quan trọng trong hạnh phúc vợ chồng. Nếu chúng ta xem thường điều này thì sớm muộn gì cũng li dị, nếu không li dị thì cũng sẽ sống rất chán.

SMT83- Hanh Phuc Ca Nhan Va Gia Dinh Theo Tinh Than Minh Triet (18.08.2009).mp3
Chia sẻ: