Bài 88: Kỹ thuật báo hiếu Minh Triết

  • - Mã bài viết: SMT88-KTBHMT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 02.09.2009
  • - Online

Thành ra, nếu chúng ta không biết sử dụng đồng tiền để tạo công đức thì đồng tiền đó sẽ tạo oán hờn, sẽ tạo địa ngục, tạo ngạ quỷ súc sanh, mặc dù nó vô tri vô giác. Nó còn có thể tạo ra đau thương, tạo ra những cảnh biệt ly, những sự hờn ghen. Quý vị phảI hiểu như vậy! Muốn báo hiếu cho cha mẹ chúng ta phải báo hiếu bằng cảm xúc, chứ không phải báo hiếu bằng sự tính toán của cái đầu. Cũng như, quý vị đáp lại tình yêu đối với người phố ngẫu của mình bằng cảm xúc thì quý vị cũng đáp lại lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình cũng bằng cảm xúc. Nếu quý vị làm chồng làm vợ đối xử với nhau bằng đổi chác của sự tính toán trong đầu óc thì chắc chắn không có hạnh phúc mà phải đối ứng với nhau bằng cảm xúc.

SMT88- Ki Thuat Bao Hieu Minh Triet (02.09.2009).mp3
Chia sẻ: