Chủ đề 10: Tuổi trẻ

Tuổi trẻ hãy xây dựng ước mơ và lấy ước mơ làm động lực phát triển những điều tốt đẹp trong đầu óc của chúng ta...

Chủ đề 9: Sống trong màu nhiệm

"...Khi mở sự thấy rồi, không còn ngôn ngữ để nói chuyện nữa mà sẽ tận hưởng hạnh phúc của việc sống là một con người…"

Chủ đề 8: Sống Minh Triết

Chỉ có qua khám phá, quý vị mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình và trở thành người sáng tạo.

Chủ đề 7: Phẩm hạnh hiền giả Minh Triết

Hiền giả không đặt vấn đề chứng nghiệm, đạt đạo hay mộ đạo mà đặt vấn đề phát triển các phẩm chất hạnh phúc nhất của con người

Chủ đề 6: Tỏ tường bên ngoài

Làm sao có được cái nhìn thuần khiết, vô nhiễm, không chịu tác động của suy nghĩ và kinh nghiệm quá khứ về quan hệ gia đình, xã hội, công việc, môi trường sống...... [Xem thêm]

Chủ đề 5: Tỏ tường bên trong

Bí quyết nhìn thấy những cản trở để đi trên con đường xưa cũ nằm ẩn sâu bên trong đầu óc, con đường mà tạo hóa đã ban cho loài người 

Chủ đề 4: CLB Trần Nhân Tông Tuổi trẻ Thăng Long

Các bài giảng giúp tuổi trẻ Việt Nam truyền tải phương pháp Trí Thấy ra toàn thế giới

Chủ đề 3: Bí quyết khai mở Minh Triết

Các bài tập để xâm nhập chân lý

Chủ đề 2: Khai mở đạo tâm

Mười hai bài pháp đưa người nghe tới kho báu thực sự của cuộc đời.

Chủ đề 1: Hành trang vào đời

Con đừng tin rằng kiến thức quyết định hạnh phúc của con