Bài 6: Trả lời câu hỏi Phật tử chùa Phù Châu (lần 1)

  • - Mã bài viết: TNPT06-TLCH
  • - Thời gian bài viết ra đời: 05.12.2009
  • - Giảng cho chùa Phù Châu (Tiền Giang)

Tính chất quan trọng nhất của Phật là thường xuyên tỉnh táo, thấy rõ, biết rõ. Trong sự thấy rõ, biết rõ đó có chứa khả năng sáng tạo, khả năng phát triển kiến thức, khả năng phát triển sự hiểu biết, khả năng phát triển yêu thương. Những tính chất đó được gọi là tính Phật của chúng ta.

TNPT06 - Tra Loi Cau Hoi Phat Tu Phu Chau Phu Chau (05.12.2009).mp3.mp3
Chia sẻ: