Chủ đề 16: Bình an đến phút cuối

Loạt bài giảng giúp cho người cao tuổi, bệnh tật chuẩn bị cho mình một sự ra đi thật sự mãn nguyện, hài lòng.

Chủ đề 14: Hạnh phúc gia đình

Sự duyên dáng của người vợ đối với người chồng chiếm tỉ lệ 30% hạnh phúc.

Chủ đề 13: Doanh nhân Minh Triết

Ý nghĩa của đầu óc tự do là đầu óc vô nhiễm hoàn toàn

Chủ đề 12: Nói riêng cho đệ tử

"Đức tin giống như nước, pháp ông thầy giống như thuyền, nước lên cỡ nào thì thuyền ở cỡ đó."

Chủ đề 11: Tăng ni Phật tử

"Nếu ai chỉ cần nhớ tên Phật của mình, nhớ một chút xíu vậy thôi thì cái học đó nó mau tiến bộ lắm!"