Bài 10: Bài pháp cho Pháp Huệ Tuệ Đăng

  • - Mã bài viết: NRCDT10
  • - Thời gian bài viết ra đời: 12/12/2009
  • - Online

...Người nào nghiên cứu trong cẩm nang Minh Triết của thầy đều thấy thông điệp thầy gửi rất rõ là hãy xóa bỏ đi những thành kiến hay những cái chấp trước trong đầu mình. Nếu mình không xóa bỏ cái này, mình thấy thế giới bằng lòng chấp của mình cho nên mình không quan hệ được với thế giới...

NRCDT10 - Bai Phap Cho Phap Hue Tue Dang (12.12.2009).mp3
Chia sẻ: