Bài 11: Trả lời một số câu hỏi

  • - Mã bài viết: NRCDT11
  • - Thời gian bài viết ra đời: 25/12/2009
  • - Online

"...Nếu như cảm thấy vui sướng tức là huệ mình mở. Tôi dặn quí vị đã gặp thầy thì không theo những pháp cũ mất thì giờ và làm cho con người mình yếu hèn đi. Mình phải tập sống như một vị Phật chứ không phải tu hành. Vì chuyện tu hành là chuyện ngày xưa người Trung Quốc, người Ấn Độ bày ra, chuyện đó không làm được gì hết..."


NRCDT11 - Tra Loi Mot So Cau Hoi (25.12.2009).mp3


Chia sẻ: