Bài 19: Bài pháp cho Hiền giả Duy Trí Tịnh

  • - Mã bài viết: NRCDT19-BPCHGDTT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 25.01.2010
  • - Online

"Phải đi sâu vô, đào sâu vô, nghe cho nhiều pháp âm để càng ngày càng hiểu thêm về cái đầu của mình. Đó là một con đường duy nhất để giải quyết tất cả sự bế tắc của anh. Vì nó mở ra cho anh sự thấy, sự thấy chính xác. Nó mở ra thì tự nhiên tất cả mọi bế tắc sẽ không còn nữa.

NRCDT19 Bai Phap Cho Hien gia Duy Tri Tinh (25.01.2010).mp3
Chia sẻ: