Bài 1: Có một người máy hoàn hảo nằm trong bộ não

  • - Mã bài viết: BMBN01
  • - Thời gian bài viết ra đời: 18.02.2011
  • - Online

Người máy thông minh hơn con người thật vì nó không quá tin vào suy nghĩ của mình và con người thật cũng có khả năng như người máy nếu mình biết nghiên cứu và quan sát cơ quan tự động trong não của mình.

TC01 BMBN01- Co Mot Con Nguoi May Hoan Hao Trong Bo Nao Con Nguoi That (18.02.2011).mp3
Chia sẻ: