Bài 6: Khai mở tầm nhìn từ trí chủ

  • - Mã bài viết: TC06
  • - Thời gian bài viết ra đời: 24.04.2011
  • - Online

Phải ráng cố gắng sáng tạo, chế ra cho nhiều mật khẩu, để nhắc nhở mình, để duy trì trạng thái tự do của đầu óc mình và khi anh duy trì được trạng thái tự do của đầu óc, nếu anh sử dụng kho kiến thức, thì anh sẽ biết mục đích của nó sử dụng vô cái gì và sử dụng bằng cách nào cũng như  luôn tự do với nó. Xong rồi anh vứt đừng để ý tới nữa.

TC06 05. Khai Mo Tam Nhin Tu Tri Chu.mp3
Chia sẻ: