Bài 7: Trí chủ và đầu óc tự do

  • - Mã bài viết: TC07
  • - Thời gian bài viết ra đời: 11.08.2010
  • - Online

Có hai cái kiến thức phục vụ cho trí chủ. Một thứ kiến thức mình phải học. Và một thứ kiến thức là do trí chủ quan sát thực tế và sáng tạo ra giải pháp để giải quyết, ứng xử với thực tế, thì lâu ngày sự sáng tạo đó biến thành kiến thức. Cho nên kiến thức đó là kiến thức từ sáng tạo.

TC07 Tri chu va dau oc tu do.mp3
Chia sẻ: