Bài 13: Trải nghiệm ứng xử trong lời nói

  • - Mã bài viết: GTUXHB13
  • - Thời gian bài viết ra đời: 12.09.2010
  • - Online

"Đừng sợ mình nói yếu hay nói sai, hay nói ra anh em người ta cười, hay sao đó… Không sợ cái đó, cứ tự nhiên, hồn nhiên giống như trẻ con vậy thôi. Trẻ con không bao giờ sợ khuyết điểm, không bao giờ sợ sai lầm."

GTUXHB13 CD- Cali04- Trai Nghiem Ung Xu Trong Loi Noi (USA- 12.09.2010).mp3
Chia sẻ: