Bài 11: Khổ đau có hay không?

  • - Mã bài viết: BQKM-KDCHK
  • - Thời gian bài viết ra đời: 08/08/2007
  • - Châu Âu

"...Khi quý vị giao tiếp thì nên hỏi người ta về cuộc sống của người ta. Quý vị nhớ thế này, càng hỏi sâu vào cuộc sống của người ta chừng nào thì càng tạo cho người ta cơ hội để tâm sự với mình. Điều đó rất quan trọng, rất cần thiết. Mà mình  phải thực tâm. Mình nghe câu chuyện của người ta là để mình thương yêu, để mình chia sẻ chứ không phải nghe để có thành kiến. Tuyệt đối không được thành kiến với bất cứ ai, bất kể người đó là người nào. Dù người đó có điên khùng thì mình cũng không được thành kiến với họ. Mình phải hết sức tối kỵ chuyện đó..."

bqkm-kho-dau-co-hay-khong-mmp3.mp3
Chia sẻ: