Bài 13: Bình đẳng trong cư xử

  • - Mã bài viết: BQKM-BDTCX
  • - Thời gian bài viết ra đời: Chưa rõ
  • - Giảng cho Tuệ Hạnh

"...Khi mình thực hiện đời sống tịnh tâm, nó tạo ra một lực chuyển hóa cho những người xung quanh mình, tạo ra một lực nuôi cây cỏ cũng như tạo một lực nuôi những người khác một cách âm thầm, bí mật không ai thấy được. Mình dùng năng lực tịnh tâm của mình để thực hiện đời sống tịnh tâm của mình. Ví dụ quí vị ngồi đây ngắm rừng cây, lắng nghe sự yên lặng của rừng núi, tập nghe âm thanh của sự yên lặng thì lòng quí vị kết nối lại giúp tâm hồn quí vị tịnh lặng. Quí vị dùng sự tịnh lặng đó, khi quí vị nghĩ tới người nào đó và cầu nguyện cho họ thì có sức mạnh..."

bqkm-binh-dang-trong-cu-xu-m.mp3
Chia sẻ: