Bài 8: Kỹ thuật hợp nhất với cõi tĩnh lặng

  • - Mã bài viết: BQKM-KTHNVCTL
  • - Thời gian bài viết ra đời: 18/08/2007
  • - Hà Lan

"...Như vậy giữa tiếng động quí vị nghe và sự yên lặng quí vị nghe thì cái nào sinh, cái nào diệt? Tôi hỏi quí vị, sự yên lặng có thay đổi không? Tiếng động từ đâu có? Tiếng động có là do bàn tay, do vật và do động tác mình đụng bàn, cộng với yếu tố vô hình nữa là nhờ sự yên lặng. Nếu không có sự yên lặng thì tiếng động không thành tựu được. Vậy giữa động và tĩnh, ai là con, ai là mẹ?..."

bqkm-hop-nhat-voi-coi-tinh-lang-m.mp3
Chia sẻ: