Bài 9: Mở trí

  • - Mã bài viết: BQKM-MT
  • - Thời gian bài viết ra đời: 06/08/2007
  • - Châu Âu

"... Rõ ràng do mình không có đầu óc sáng  suốt, quan sát, thấy vấn đề không rõ nên mình không quyết định đúng được. Còn nếu mình thấy vấn đề rõ thì không bao giờ quyết định sai. Mà quyết định không rõ có nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân cơ bản là sống bằng xúc cảm và không có trí tuệ riêng, mình phụ thuộc vào phong tục tập quán, phụ thuộc vào lời dạy của người xưa. Mình không có trí tuệ riêng của mình nên không đủ sáng suốt, không đủ bản lĩnh để quyết định đúng với thực tế. Thành ra, mình sống bằng xúc cảm và sống bằng sự ảnh hưởng của người khác. Mình sợ dư luận nói thế này, sợ dư luận nói thế kia vì danh dự. Tức là mình hoàn toàn không phải là một con người tự do nữa, hoàn toàn mất tự do. Mình không biết mình là ai. Sống bằng xúc cảm thì đương nhiên đầu óc tăm tối..."

bqkmmt-mo-tri-m.mp3
Chia sẻ: